Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
0 de 3
Tecnologies de l'aigua

3. Els principals sistemes de tractaments

 

Per millor enteniment dels diferents processos de tractaments, explicarem de forma sintètica els fonaments dels tres principals sistemes de tractaments més utilitzats. En relació a les aigües residuals, la natura té mecanismes propis per lluitar contra la contaminació d’aquestes aigües, a aquest procés es denomina autodepuració. El esser humà, mitjançant diferents tècniques imita i optimitza aquest procés natural. En la autodepuració es produeixen processos físics, químics i biològics de manera alternant o simultània.

D’altra banda no podem obviar l’augment de volum d’aigua de boca o reutilitzada que prové del tractament de membrana, utilitzat sobre tot en països identificats amb poca disponibilitat de recursos d’aigua dolça i alts ingressos econòmics.

Tampoc podem obviar tots aquells impactes ambientals negatius sobre el medi ambient que son més o menys elevats segons el tractament implantat, en particular el consum energètic amb l’emissió de gases a l’atmosfera, generació de residus i infraestructures.
 

 

cubells 3