Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
1 de 3
Tecnologies de l'aigua

3.1 Fisico-Químic. Coagulació-Floculació

 

El sistema físico-química es basa en el procés de coagulació-floculació. Aquest procés consisteix en eliminar les partícules que degut a la seva petita grandària son incapaces de separar-se per l’acció de la gravetat. Aquestes petites partícules denominades partícules col•loïdals es caracteritzen per tenir càrrega elèctrica que proporciona una gran estabilitat.
 
En aquest tractament es distingeixen tres etapes principals:

Etapa
Descripció
 Coagulació 
 
Desestabilitzar la suspensió col·loïdal mitjançant l’addició de reactius químics de càrrega       oposada a la de les partícules amb el fi de neutralitzar i reduir les forces que les mantenen           en equilibri dins de l’aigua.
Els reactius són sals metàl·liques d’alumini o de ferro.
 
Floculació
 
Les partícules col·loïdals desestabilitzades comencen a contactar les unes amb les altres i s’estableixen ponts químics entre elles, de forma que s’aglutinen i formen petites masses anomenades flòculs.
Els reactius són polielectrolits catiònics o aniònics o no iònics de tipus natural o sintètic.
 
 Decantació 
 
Els flòculs formats tenen un pes específic superior al de l’aigua i sedimenten per gravetat.
 
 

fig 7

Figura 7: Font: madrimasd.com