Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
3 de 3
Tecnologies de l'aigua

3.3 Membranes: Òsmosi inversa

 

L’osmosi es defineix com el fenomen que deixar passar el sovent en dissolució des de una zona baixa concentració de solut a una d’alta concentració, separades per una membrana semi permeable.
 
Consisteix en utilitzar una membrana semipermeable per separar els sòlids dissolts , els orgànics la matèria col·loïdal, virus i bacteris de l’aigua. El flux d’aigua circula per la membrana, és forçat per pressió i així passi de la part de major concentració a la part de menor concentració, la pressió ha de ser superior a la pressió osmòtica (veure l’esquema de la figura 10). La osmosis inversa té capacitat de retenir el 95-99% dels sòlids dissolts totals i el 99% dels bacteris.
fig 12

Figura 12. Fonament de la osmosis inversa. Font: bioayuda.wordpress.com