Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
0 de 3
Tecnologies de l'aigua

4. Els processos de tractaments

 

Els tractaments d’aigües tenen com objectiu: adequar l’aigua a una qualitat per un ús determinat. Un tractament d’una aigua és un procés que permet extreure o modificar algunes substàncies que ha adquirit de forma natural o com a conseqüències d’usos i abocaments previs. Quan la utilització que es preveu és el subministrament públic, el tractament és el de potabilització d’aigües i es realitza en una estació de tractament d’aigua potable (ETAP) o una planta dessalinitzadora. En el cas de l’aigua d’entrada a una indústria, el tractament per assegurar la qualitat requerida per un procés industrial es designa com a condicionament de l’aigua. Quan es tracta d’aigües residuals el tractament adequat és el de depuració que es fa en una estació depuradora d’aigües residuals o per plantes de sistemes naturals que tenen com objectiu satisfer els límits de qualitat exigits per abocar-les o per reutilitzar-les.