Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
2 de 3
Tecnologies de l'aigua

4.2. El condicionament de l’aigua d’entrada a la indústria

 

Aquests tractaments variaran segons sigui la composició de l’aigua d’abastament i els objectius de qualitat que s’hagin d’assolir. A continuació presentem els tractaments més utilitzats per adequar l’aigua de entrada a un ús industrial.

 

Eliminació del ferro i del manganès
 
Ambdós elements poden eliminar-se conjuntament per oxidació seguida d’una filtració o decantació-filtració.
 
Eliminació de sòlids en suspensió
 
En el cas de captacions d’aigua pròpies de riu o pous es pot donar el cas que l’aigua porti sòlids en suspensió. L’operació realitzada és per filtració.
 
Eliminació de la duresa
 
El desenduriment es realitza per bescanvi iònic de cicle sòdic que consisteix en el bescanvi dels ions calci i magnesi, existents a l’aigua, per ions sodi que posseeixen       les resines de bescanvi.
 

 

 

fig 15 

Figura 15. Resines de bescanvi iònic. Font: eurotecwtt

 

 

Cliqueu aqui per conèixer el funcionament del bescanvi iònic