Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Tecnologies de l'aigua

5. Reflexions i conclusions

 

Una vegada conegudes les diferents tecnologies de l’aigua, veiem que tenim les eines necessàries per poder assolir els diferents objectius proposats. Però, per fer un ús racional de l’aigua ens hem de dotar d’una gestió, fruit de la complicitat de totes les parts: els usuaris i els responsables tècnics i polítics de l’aigua en el diferents sectors. Cosa que implica la implementació de normatives legals que estimulin l’ús de tecnologies sostenilistes.
 
Abans de decidir la implantació d’un tipus de tecnologia s’ha reflexionar sobre l’adequació de l’objectiu i l’adaptació a l’entorn, analitzant i comparant els diferents impactes socials, ambientals i econòmics a curt i llarg termini.

ecassetat