Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
2 de 2
Valors i ètica sostenibilista

4.2 Un codi deontològic

 
 
Veurem només l'exemple d'una de les associacions mundials més grans de professionals de l’enginyeria, però pràcticament totes elaboren codis semblants i altres professions, com ara l’administració d'empreses i fins i tot la banca, també comencen a fer-los (en teniu molts exemples a la bibliografia). Pensem també que s'ha comprovat experimentalment que només el fet de recordar compromisos semblants a aquest abans de fer un examen ja redueix estadísticament la quantitat d'estudiants que intenten copiar.
 
Exemple: codi deontològic de l'IEEE

1. Acceptar la responsabilitat d’una presa de decisions d'enginyeria conseqüent amb la seguretat, la salut i el benestar de les persones, i revelar ràpidament els factors que poguessin posar en perill les persones o l'entorn.
 
2. Evitar conflictes d'interessos reals o percebuts sempre que sigui possible i revelar-los a les parts afectades quan existeixin.
 
3. Ser honestos i realistes en les reclamacions declarades o estimades basades en dades disponibles.
 
4. Rebutjar qualsevol forma de suborn.
 
5. Millorar la comprensió de la tecnologia, la seva aplicació apropiada i les seves conseqüències potencials.
 
6. Mantenir i millorar la nostra competència tècnica i emprendre tasques tecnològiques per a uns altres només si estan qualificades per l'experimentació o l'experiència, o després de revelar completament les limitacions pertinents.
 
7. Observar, acceptar i oferir crítiques honestes dels treballs tècnics, reconèixer i corregir errors, i acreditar apropiadament la contribució d'uns altres.
 
8. Tractar justament a totes les persones, sense distinció de factors com són la raça, la religió, el sexe, la discapacitat, l'edat o el país d'origen.
 
9. Evitar les injúries a altres persones, la seva propietat, reputació o lloc de treball, que es fan mitjançant accions falses o malicioses.
 
10. Prestar assistència a col·legues i companys de treball en el desenvolupament professional, i donar-los suport en el seguiment d'aquest codi ètic.