Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
2 de 2
Valors i ètica sostenibilista

3.2 Irracionalitat

 
 
Però una hipòtesi habitual és que el nostre oponent és una persona racional; però, de fet, les persones no som gaire racionals. Si sabem que per a una única jugada la millor opció es desertar, haurem de desertar en l'última, ja que el nostre oponent no podrà reaccionar més endavant. Però si ambdós ho sabem i ho fem, hem de tractar la penúltima jugada de la mateixa manera i després l’anterior... i acabem perdent molts punts que podríem haver guanyat cooperant.

Més enllà de la lògica –o contra la lògica–, tots tenim sentiments innats de justícia, venjança o greuge comparatiu que impliquen inconvenients personals a curt termini però que són beneficiosos a la llarga per al grup. I sabem que aquests sentiments són innats perquè parents nostres com els micos els comparteixen i renuncien, indignats per exemple, a menjar si un altre company s'emporta, "injustament", una ració més gran (vegeu "
Monkeys reject unequal pay", de Brosnan i de Waal, ‘Nature’, 2003).
 
Però també tenim altres tendències innates que de vegades ens porten problemes, com ara la necessitat de trobar sempre un esquema racional per a tot el que passa, que moltes vegades és aleatori. De nou, és una tendència que compartim amb molts animals, fins i tot amb els coloms (vegeu "Superstition in pigeons", de Skinner). Hi ha experiments psicològics molt interessants que podem cercar amb els termes ’bé comú‘ (public goods) o ’repartiment únic‘ (ultimatum game). També hi ha experiments que demostren altres errors de la nostra suposada racionalitat: som incapaços de comparar objectes que considerem molt diferents, som molt fàcilment manipulables i influenciables per l’entorn, ens costa canviar les primeres opinions, preferim plaers immediats a recompenses posteriors més grans... Malgrat tot, és convenient conèixer, acceptar i superar aquestes limitacions que tots tenim.

El problema és que la teoria clàssica econòmica parteix de la base que som racionals i buscarem de manera lògica el benefici màxim. I sabem que això no és cert.
 
 
cards