Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
6 de 7
Gestió de residus municipals

4.6. Plantes de processament de residus municipals: triatge d’envasos

 
Aquesta operació respon a la Directiva d’envasos i es finança amb el cànon que aporten els envasadors. Per mitjans manuals i automàtics, se separen els diferents tipus d’envasos. A les noves plantes de triatge s’incorpora de manera creixent el triatge automàtic.

triatge envasos

 

Figura 15. Triatge d'envasos.

triatge automatic

Figura 16. Triatge automàtic d'envasos. Font: elaboració pròpia