Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
0 de 3
Impacte ambiental

5. Metodologies per fer l’Estudi d’Impacte Ambiental

 
Com ja hem vist anteriorment, els estudis d’impacte ambiental analitzen sistemes complexos amb molts factors diferents i amb fenòmens difícils de quantificar. Per exemple, com podem fixar, de la manera més objectiva possible, l’impacte que té un parc eòlic en el paisatge?
 
Per definir aquests aspectes s’han desenvolupat molts mètodes, però encara no n’hi ha cap que permeti satisfer la gran diversitat d’activitats que intervenen en un estudi d’impacte ambiental. D’aquesta manera, utilitzem un mètode o un altre en funció de l’activitat o de l’organisme que ens l’exigeix.
 
Per tal de triar un mètode o un altre, cal tenir en compte els factors següents:

— Ha d’assegurar el compliment legal.
 
— Ha de cobrir convenientment un ampli ventall d’impactes de tipus social, ambiental i econòmic.
 
— Ha de distingir entre impactes positius i negatius, grans i petits, a llarg i a curt termini, reversibles i irreversibles, significatius i no significatius.
 
— Ha d’identificar impactes directes, indirectes, secundaris i acumulatius.
 
— Ha de permetre la comparació entre diferents alternatives del projecte
 
— Ha d’incorporar informació qualitativa i quantitativa.
 
— Ha de ser viable en termes econòmics, temporals, de requeriment de dades i d’equips.
 
— Ha de proporcionar un resultat consistent i independent de l’equip executor del projecte.
 
— Ha de presentar els resultats de manera clara.
 
 
Tot i que hi ha diferents mètodes que ens ajuden a garantir que no ens hem deixat cap factor ambiental pertinent dins l’estudi, no podem obviar el sentit comú i les opinions dels experts. Necessitem l’experiència i el coneixement d’aquests per discriminar la informació, ordenar-la, utilitzar el mètode i interpretar els resultats.
 
Tenint en compte la gran quantitat de mètodes d’avaluació que hi ha, n’explicarem alguns dels més utilitzats.