Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Anàlisi del cicle de vida (ACV)

7. Fase d'interpretació

 
 
Aquesta és la fase en què es combina la informació obtinguda en l’inventari i en l’avaluació d’impactes, i s’interpreten els resultats d’acord amb els objectius de l’estudi per obtenir una sèrie de conclusions i/o recomanacions.
 
La fase d’interpretació hauria de reflectir que els resultats de l’AICV estan basats en un enfocament relatiu i que no prediuen els impactes reals en els punts finals de cada categoria.
 
Aquí cal especificar les conclusions i les recomanacions per als qui han de prendre decisions a partir de l’ACV.