Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Anàlisi del cicle de vida (ACV)

1. Introducció. Objectius

 
L‘anàlisi del cicle de vida (ACV) és una eina bàsica de gestió ambiental, ja que permet avaluar l’impacte ambiental d’un producte durant tot el cicle de vida, és a dir, des de l’extracció de les matèries primeres que en formen part, passant pel procés productiu, la distribució del producte, el moment en què arriba al consumidor, l’ús que l’usuari fa del producte, fins que aquest ha acabat la vida útil i la funció que tenia, i, per tant, esdevé un residu.
 
L’ACV és bàsicament una eina de pronòstic i, per tant, s’utilitza abans que un producte arribi al mercat, però també es pot utilitzar com a eina per redissenyar els productes existents amb l’objectiu de minimitzar-ne l’impacte ambiental. L’anàlisi de cicle de vida és, per tant, una eina imprescindible per al disseny sostenibilista.
 
En aquesta unitat, i recordant sempre el context d’aquest web —un material docent bàsic i introductori sobre sostenibilitat—, hom explica els fonaments conceptuals de l’ACV i les seves aplicacions.
 
 

acv tetrapack

 

Figura 0. Anàlisi de cicle de vida d'un tetrabrick. Font: tetrapack