Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Anàlisi del cicle de vida (ACV)

3. Aplicacions d’una ACV

 

L’anàlisi del cicle de vida té actualment moltes aplicacions dins dels camps de la gestió ambiental. Algunes d’aquestes són:
 

— La identificació d’aspectes ambientals significatius de productes i serveis d’una organització.

— L’etiquetatge ambiental i les declaracions ambientals.

— L’ecodisseny.

— La inclusió d’aspectes ambientals en les normes de productes.

— La comunicació ambiental.

— La quantificació i el seguiment de les emissions d’efecte hivernacle.

— La presa de decisions ambientals a l’empresa.

— L’avaluació de l’impacte ambiental.

— La comptabilitat de la gestió ambiental.

— L’avaluació de polítiques (models de reciclatge...).

— L’anàlisi de flux (MFA) de substàncies i materials.

— L’avaluació dels perills i els riscos dels productes químics.

— La responsabilitat estesa sobre el producte.

— La gestió del cicle de vida.

— Càlcul de costos del cicle de vida.

 
Per tant, l’ACV és una eina de gestió ambiental que pot servir de suport per prendre decisions que tenen una gran repercussió en la societat i l’economia. És per això que és una bona eina per establir polítiques i criteris que ens portin a una societat més sostenible.