Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
0 de 2
Gestió de residus municipals

5. Tractament/valorització de la fracció orgànica dels residus municipals

 
La fracció orgànica dels residus municipals representa un percentatge elevat de la generació de residus municipals. És un material inestable, fermentable i potencialment generador d’emissions de gas metà, un gas potent d’efecte hivernacle. Per això cal sotmetre la fracció a un procés controlat d’estabilització que asseguri la conversió de la matèria orgànica biodegradable en CO2, per evitar les emissions de metà.

Aquesta estabilització es porta a terme per via aeròbica (compostatge aeròbic) o anaeròbica (digestió anaeròbica o metanització, seguida de combustió del biogàs amb recuperació energètica).

Els sòlids resultants de la degradació aeròbica poden reunir les característiques d’un adob agrícola de tipus orgànic, mentre que els resultants de la digestió anaeròbica, de més baixa qualitat, tenen altres aplicacions menys exigents.