Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
2 de 5
Gestió de residus municipals

7.2. Avantatges i inconvenients de la incineració

 
Avantatges
 
• Recuperació energètica.

• Reducció de volum.

• Escassa ocupació de terrenys.

• Possibilitat d’implantació prop de nuclis urbans.

• Possibilitat de tractar residus diferents (sempre que tinguin un poder calorífic adequat).
 
Inconvenients
 
• Generació de gasos contaminants que cal tractar adequadament.

• Costos d’inversió, operació i manteniment elevats.

• Possibilitat d’aturades per avaria, cal disposar d’una gestió alternativa.

• Necessitat d’un dipòsit controlat per al rebuig (com a mínim per a les cendres: les escòries són potencialment valoritzables).

• Baixa flexibilitat, baixa adaptació a fluctuacions de la generació de rebuig
.