Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Gestió de residus municipals

8. Bibliografia

 
Álvarez del Castillo, M. D. (2010). Informació aportada per la professora María Dolores Álvarez del Castillo, de l’EET (UPC).
 
ARC (2009). Programa de Gestió de Residus Municipals a Catalunya [en línia]. Agència de Residus de Catalunya. [Consulta: 04 novembre 2010].

Baldasano Recio, J. M. (1995). Valoració de les emissions de gasos causants de l’augment de l’efecte hivernacle i mesures de reducció al municipi de Barcelona. Institut de Tecnologia i Modelització Ambiental, Universitat Politècnica de Catalunya.
 
Comissió Europea (2001). Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best Available Techniques in the Pulp and Paper Industry [en línia]. [Consulta: 03 novembre 2010].
 
Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus [en línia].

Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre de 2008, relativa als residus i que revoca certes directives [en línia]. [Consulta: 04 novembre 2010].
 
EERE (2007). US Energy Requirements for Aluminum Production Historical Perspective, Theoretical Limits and Current Practices [en línia]. Elaborat per l'Industrial Technologies Program Energy Efficiency and Renewable Energy. US Department of Energy. [Consulta: 04 novembre 2010].
 
EPA (2009a). Municipal Solid Waste Generation, Recycling, and Disposal in the United States Detailed Tables and Figures for 2008 [en línia]. US Environmental Protection Agency. Office of Resource Conservation and Recovery.

EPA (2009b). Tips for Reducing Solid Waste [en línia]. [Consulta: 04 novembre 2010].

Eurostat (2010). Glossary: Incineration [en línia]. Eurostat, Comissió Europea. [Consulta: 05 novembre 2010].
 
Orozco Barrenetxea, C. (2003). Contaminación ambiental. Una visión desde la química. Madrid: Thomson.