Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
9 de 9
Gestió de residus municipals

1.9. Generació de residus municipals a Catalunya

 
La generació (t/d) de residus municipals és una magnitud important per al gestor de residus. No és el mateix gestionar 251 t/d (Terrassa, 2008) que, per exemple, 12.000 t/d (Mèxic). La generació dels diferents components es pot calcular multiplicant la generació total per la composició dels residus municipals determinada de manera sistemàtica en el territori que es gestiona.

La producció per habitant, kg/hab./any o kg/hab./dia, permet comparar el nivell de producció de residus de dos països o de dues comunitats. Permet, també, avaluar l’evolució dels resultats de les mesures de prevenció.

Factors socioeconòmics

La producció per habitant està lligada als ingressos i al 'consumisme', és a dir, més ingressos i més consumisme impliquen més generació per habitant. Una societat rica però preocupada pel medi ambient hauria de reduir la generació per habitant, seguint la coneguda corba de Kuznets. Als EUA s’observa un fort creixement entre 1960 i 1990, amb una estabilització posterior a valors molt elevats, lleugerament per sobre dels 2 kg/hab./any, sense que s’hagi arribat a una reducció significativa de la generació (EPA, 2009a).
 
generacio x habitant

Figura 6. Generació per habitant. Font: elaboració pròpia

 
generacio eua

Figura 7. Generació per habitant als EUA. Font: elaboració pròpia