Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
8 de 9
Gestió de residus municipals

1.8. Components i propietats: metalls

 
Els metalls dels residus municipals procedeixen bàsicament dels envasos (llaunes) d’acer i d’alumini. També dels residus d’electrodomèstics, que segueixen normalment una via específica de recollida. Els metalls representen un 4 % dels residus municipals. Els metalls tenen una densitat elevada, una potència calorífica i una humitat molt baixes, i no són biodegradables.

La via preferent de gestió dels residus metàl·lics és el reciclatge, en un mercat de metalls que, en part, ja hi era abans de la implantació del reciclatge per motius mediambientals.