Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
1 de 2
Gestió de residus municipals

3.1. Prevenció de la generació

 
Segons la Directiva marc de residus, el terme 'prevenció' fa referència a les mesures preses abans que una substància, un material o un producte es converteixi i que redueixen:

• La quantitat de residu, incloent-hi la reutilització de productes i l’allargament de la vida dels productes.

• Els impactes adversos del residu sobre el medi ambient o sobre la salut humana.

• El contingut de substàncies nocives en materials i productes.

En el camp dels residus municipals, la prevenció se sol mesurar, sobretot, a partir de la reducció en la generació.

La prevenció implica canvis importants en els processos de producció i en els hàbits del consumidor. Per això costa, sovint, aplicar-la, perquè els processos productius són complicats de reglamentar i modificar des del govern en una economia de mercat, i perquè els hàbits dels consumidors no canvien fàcilment sense estímuls molt eficients o sense un procés educatiu que no dóna resultats immediats.

Algunes mesures que afavoreixen la prevenció de la generació són:

• Ús d’envasos reutilitzables: tant d’envasos o contenidors industrials com de consum.

• Imposar objectius de reducció als sectors productius. A Europa aquesta mesura s’ha aplicat mitjançant objectius i programes sectorials de reducció del pes dels envasos, per aplicació de la Directiva d’envasos.

• La tarifació diferenciada del servei de gestió de residus, de manera que es cobra en funció de la quantitat de fracció ‘resta’ lliurada al servei de recollida. Aquesta mesura s’ha provat als EUA. Un estudi en 500 poblacions va demostrar una reducció de la fracció ‘resta’ del 17 %, amb un 6 % aconseguit gràcies a la prevenció (la ‘resta’, gràcies a l’augment de la recollida selectiva).

• El consum responsable redueix la generació de residus. Per exemple:

o Comprar productes a granel i guardar-los en recipients reutilitzables.

o Els productes envasats, comprar-los en envasos més grans, que solen tenir una relació pes d’envàs/pes de producte més baixa (no sempre).

o No fer servir bosses d’un sol ús als supermercats
.

o Rebutjar el correu comercial
.

o Imprimir el paper per les dues cares, reutilitzar el paper imprès per una cara
.

o Fer servir mocadors, tovallons, bolquers, etc. reutilitzables.

o Beure aigua de l’aixeta: el consum d’aigua embotellada és responsable de la generació de grans quantitats de residus d’ampolles i garrafes de plàstic. Hi ha també garrafes reutilitzables d’aigua envasada.

Consulteu altres mesures al web de l’Agència de Protecció Ambiental dels EUA (EPA) (EPA, 2009b):
Tips for Reducing Solid Waste.