Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
4 de 5
Gestió de residus municipals

7.4. Construcció i operació d’abocadors energètics

 
Sobre la base d’estudis geològics, hidrològics i altres, se selecciona el lloc per construir-hi el dipòsit. S’aïlla hidrològicament i es tanca el terreny i s’impermeabilitza. L’abocador es divideix en cel·les, on es dipositen els residus i es cobreixen amb material de cobertura. Hi ha maquinària especialitzada per a aquestes operacions (figura 24).
 
compactadora
 

Figura 24. Compactadora en un abocador.

 
A mesura que s’obren i s’emplenen noves cel·les, es va construint un sistema de drenatge de lixiviats i una xarxa d’evacuació del biogàs. Els lixiviats es recullen i se’ls dóna un tractament fisicoquímic i/o biològic adequat. El biogàs es canalitza i s’incinera per recuperar-ne energia. L’operació de dipòsits de bales de rebuig plastificades és diferent.
 
Segons els tipus de residus admissibles en un dipòsit, aquests es classifiquen en dipòsits de runes, de classe I, de classe II i de classe II. Els residus municipals es dipositen en dipòsits de classe II (figura 25).
 
tipus diposits
 

Figura 25. Tipus de dipòsits.