Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
5 de 5
Gestió de residus municipals

7.5. Deposició controlada: impactes ambientals potencials. Avantatges i inconvenients

 
Avantatges
 
• Implantació fàcil.

• Costos reduïts d’instal·lació i manteniment.

• Capacitat d’absorbir variacions de producció.

• Possibilitat de reutilitzar el terreny després de la clausura (amb restriccions).
 
Inconvenients
 
• Cal controlar i tractar els lixiviats i els gasos.

• Potencial de contaminació d’aigües.

• No s’aprofita el contingut calorífic del rebuig.

• Grans requeriments de terreny.

• Cost del transport de residus al dipòsit controlat.

Impactes ambientals potencials
 
Són els derivats de:
 
- Emissions de gasos d’efecte hivernacle.

- Altres emissions i olors.

- Lixiviats.

- Transport de residus.