Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
2 de 9
Gestió de residus municipals

1.2. Composició més detallada dels residus municipals

 
Quan es requereixen estudis més exhaustius de la composició dels residus municipals, hi ha normes oficials o criteris adoptats específicament per a cada estudi. La taula adjunta mostra els components utilitzats en la caracterització de la fracció 'resta' (residus no separats pels usuaris del servei), en un estudi a Catalunya (Álvarez del Castillo, 2010).
 
 

composicio detallada

Figura 2. Composició detallada. Font: elaboració pròpia