Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
3 de 9
Gestió de residus municipals

1.3. Composició dels residus municipals a Catalunya

 
El principal component és la matèria orgànica (36 %), que suma restes de menjar i restes vegetals, seguit del paper i el cartró (18 %), els envasos lleugers (12 %) i el vidre (7 %). El component ‘altres’ representa un elevat 27 % i inclou nombrosos components que es desglossen a la figura següent. Les dades són d’un estudi per al Programa de Gestió de Residus Municipals a Catalunya (PROGREMIC) (ARC, 2009).
 
 

composicio a catalunya 1

Figura 3. Composició a Catalunya (1). Font: elaboració pròpia

 

composicio a catalunya 2

Figura 4. Composició a Catalunya (2). Font: elaboració pròpia