Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
5 de 9
Gestió de residus municipals

1.5. Components i propietats: paper i cartró

 
 
El paper i el cartró són materials d’origen vegetal i poc biodegradables, amb una humitat molt baixa (5 %) i una potència calorífica elevada. Representen un 18 % del pes dels residus municipals a l’àrea metropolitana de Barcelona, però aquesta contribució varia a cada ciutat o país, i està molt relacionada amb l’ús d’envasos d’aquest material.
 
La via de gestió preferent és la reutilització i el reciclatge, que és tan antic com el paper i el cartró, i que s’ha dut a terme des d’abans que es promogués per motius mediambientals i per la rendibilitat econòmica directa que comporta.