Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
6 de 9
Gestió de residus municipals

1.6. Components i propietats: vidre

 
El vidre dels residus municipals procedeix bàsicament dels residus d’envasos i representa un 7 % dels residus municipals a l’àrea metropolitana de Barcelona. El vidre de les deixalles presenta una humitat molt baixa i una potència calorífica pràcticament nul·la. D’altra banda, és un material no biodegradable.

Els envasos de vidre són potencialment reutilitzables i, en tot cas, reciclables. La gestió preferida per al vidre és la reutilització i el reciclatge.