Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
7 de 9
Gestió de residus municipals

1.7. Components i propietats: plàstics

 
Els plàstics són polímers orgànics de caràcter sintètic i representen un 9 % dels residus municipals. S’apliquen a la fabricació d’envasos i a tota mena d’utensilis, joguines, etc.

La majoria de plàstics no són biodegradables. A més, presenten una humitat molt baixa i una potència calorífica molt elevada. Les possibilitats tècniques i comercials del reciclatge dels plàstics han augmentat els darrers anys. El reciclatge del plàstic ha de ser considerat com la via preferent per a la gestió d’aquests residus.