Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
1 de 6
Gestió de residus municipals

6.1. Reciclatge de vidre

 
Primer cal esmentar que els envasos de vidre es poden reutilitzar abans que siguin processats. El vidre no perd propietats per l’ús com a envàs d’aliments o begudes, i es pot reutilitzar després d’un rentatge.
 
El reciclatge, en canvi, implica el processament mecànic i tèrmic del vidre procedent de la recollida selectiva. Aquest processament implica:
 
• Neteja i separació per colors.
• Trencament i trituració (molí d’impacte).
• Garbellament: obtenció de la granulometria desitjada.
• Processament: mesclar matèries primeres i fondre a 1.500 °C.
• Emmotllament i refredament.
 
Avantatges del reciclatge del vidre
 
• Reutilització de material.
• Estalvi d’energia i reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle.
• Reducció del volum del dipòsit de residus.
• Compost més net.
• Combustible derivat de residus de més bona qualitat.
 
Productes de vidre reciclat
 
• Nous recipients.
• Llana de vidre.
• Aïllament de fibra de vidre.
• Material de pavimentació.
• Maons, rajoles.
• Formigó lleuger escumat.