Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
2 de 6
Gestió de residus municipals

6.2. Reciclatge de paper i cartró

 
El reciclatge de residus paperers presenta avantatges ambientals importants i tradicionalment s’ha dut a terme, gràcies a la rendibilitat econòmica convencional que comporta.
 
En el procés de reciclatge, les fibres papereres es van degradant (es tallen i es fibril·len), de manera que es va degradant la resistència mecànica del paper fins que ja no és viable reciclar-lo més. En un sistema teòric, tancat, de reciclatge de paper, el nombre de cicles de reciclatge està limitat a quatre o sis. A la pràctica, en la majoria de processos de reciclatge es combina fibra verge i fibra recuperada per tal d’assolir les propietats exigides pel que fa al producte final.
 
Procés de reciclatge
 
1. Desintegració del paper en aigua (obtenció de suspensió de pasta).

2. Processos de depuració de pastes: separació d’impureses que acompanyen les fibres, mitjançant la classificació de partícules voluminoses o pesants. 
En el cas del paper reciclat, el tractament pot incloure:
 
a. Procés de destintatge per flotació (per obtenir papers blancs).

b. Procés de dispersió de tinta (papers o cartrons grisos).
 
3. Filtratge i rentatge de la pasta.
 
4. Laminació, premsatge i assecatge, i acabat del paper: com en qualsevol procés de fabricació de paper.
 
Beneficis del reciclatge de paper
 
• Estalvi de fusta.
• Estalvi d’aigua i energia.
• Menys consum de reactius químics.
• Menys emissions contaminants.
• El compost obtingut a partir dels residus municipals és més net.
 
La taula adjunta compara els consums de fusta (mesurada en m3 sobre el terreny), aigua i energia per obtenir un paper de qualitat elevada (impressió/escriptura) a partir de pasta verge (pasta química al sulfat) i de paper recuperat dels residus. Els estalvis són molt significatius.
 
reciclatge paper
 

Figura 20. Reciclatge del paper i el cartró. Font: elaboració pròpia