Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
3 de 6
Gestió de residus municipals

6.3. Envasos lleugers: usos dels plàstics com a envasos

 
Els plàstics són polímers formats per la reacció d’un o més monòmers (homopolímers i copolímers, respectivament). Hi ha una gran varietat en la composició química i en l’estructura molecular.
 
Polímers termostables

Són polímers amb estructura tridimensional. Amb la calor s’endureixen. Són resistents però poc reciclables. Es reciclen com a material de rebliment en la construcció o es destinen a altres usos, després de trinxar-los.
 
Polímers termoplàstics

Són polímers amb estructures lineals o bidimensionals, formats per llargues cadenes moleculars. Són els més utilitzats. Es deformen amb la calor (d’aquí el nom, ‘termoplàstics’): això en limita l’aplicabilitat però en facilita el reciclatge.
 
Envasos de plàstic separats a les plantes de triatge, manualment o automàticament, i el seu origen (Orozco Barrenetxea, 2003):
 
• Tereftalat de polietilè (PET). Ampolles d’aigua o de refrescos.
• Polietilè d’alta densitat (HDPE). Envasos de detergents, productes de neteja personal i de la casa.
• Polietilè de baixa densitat (LDPE). Plàstic en làmina: bosses, làmines per embolicar aliments sòlids.
• Policlorur de vinil (PVC). Ús residual en envasos de begudes.
• Polipropilè (PP). Bosses de plàstic.
• Poliestirè (PS). Safates de poliestirè expandit, envasos de iogurts, embalatges.