Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
5 de 6
Gestió de residus municipals

6.5. Envasos lleugers: processos de reciclatge de plàstics

 
El procés de reciclatge pot ser físic o químic. En el reciclatge físic el plàstic es processa mecànicament i tèrmicament per obtenir gransa del mateix material, a punt per fabricar nous productes. Tot això, sense transformacions químiques essencials. El reciclatge físic s’aplica a tots els termoplàstics.
 
En canvi, en el reciclatge químic es trenquen els enllaços del polímer per recuperar els monòmers o productes de degradació i modificació del polímer. Els monòmers s’obtenen amb una puresa elevada, cosa que permet la fabricació de plàstic de qualitat primària. Dos casos típics de reciclatge químic són: a) la piròlisi del polimetacrilat de metil (PMMA) per obtenir el monòmer metacrilat de metil de puresa elevada, i b) la glicòlisi del PET per obtenir oligòmers.
 
La figura adjunta mostra el procés de reciclatge físic de plàstics mesclats. A la planta de triatge se separen els diferents tipus de plàstics. Cada tipus de plàstic rep un procés de trituració, rentatge i centrifugació. Després se sotmet a extrusió i granulació per obtenir la gransa (un granulat de plàstic que s’utilitza per fabricar productes de plàstic reciclat).
 
En el cas del reciclatge de plàstics mesclats (la porció de plàstics diversos no separables), hi pot haver incompatibilitats entre polímers, motiu pel qual és necessària l’addició de ‘compatibilitzadors’, substàncies que faciliten la formació d’un sòlid homogeni i ben lligat.
 
proces de reciclatge

 

Figura 21. Procés de reciclatge de plàstics. Font: elaboració pròpia