Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
6 de 6
Gestió de residus municipals

6.6. Envasos lleugers: alumini i materials fèrrics

 
L’alumini i el ferro són els dos metalls principals utilitzats com a envasos (llaunes), si bé tots dos tenen moltes altres aplicacions que també generen ferralla reciclable.

Alumini

El reciclatge d’alumini permet un gran estalvi energètic. L’alumini primari s’obté per electrodeposició, amb un elevat consum energètic de 23,8 kWh/kg (des de la mina al lingot) (EERE, 2007). El reciclatge, en canvi, consumeix menys del 6,5 % d’aquest valor, segons la mateixa font. Habitualment es parla d’un 5 %, que representa un estalvi energètic del 95 %. Pel que fa al reciclatge de llaunes, se separen dels envasos lleugers per separadors de Foucalt. Després es trituren i es procedeix a la separació dels recobriments externs i interns que potin (procés tèrmic). Tot seguit ve la fosa de l’alumini, la laminació i la fabricació de les llaunes. Vegeu el diagrama del procés adjunt.
 
Metalls fèrrics

Les llaunes fèrriques solen portar un recobriment d’estany que inhabilita aquests residus per al tractament convencional de la ferralla d’acer: Cal un procés previ de desestanyada de les llaunes. Els electrodomèstics, els cotxes, els mobles, són fonts de residus fèrrics que també segueixen un procés de reciclatge. En tots dos casos, la ferralla fosa té un contingut excessiu de carboni, que cal reduir. El 70 % de l’acer obtingut es fabrica a partir de ferralla i les principals font de ferralla són: electrodomèstics, automòbils i material de construcció (Orozco Barrenetxea, 2003).

 
reciclatge al i fe
 

Figura 22. Reciclatge d'alumini i ferro. Font: elaboració pròpia