Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
4 de 7
Gestió de residus municipals

4.4. Deixalleries i altres vies de la recollida selectiva

 
A més de la recollida selectiva al carrer, els ajuntaments i les entitats privades ofereixen diferents opcions de recollida selectiva.

Deixalleries

Les deixalleries són centres municipals on la ciutadania pot aportar diferents components dels residus municipals, des de les mateixes fraccions de la recollida ordinària fins a altres elements, com ara residus especials d’origen domèstic generats en petites quantitats de manera ocasional (fluorescents, bateries, pintures, olis, etc.) o altres residus, com ara electrodomèstics, ordinadors, fils elèctrics, mobles vells o runa.

Altres vies de la recollida selectiva:

• Recollida de piles en centres docents.

• Recollida de medecines en farmàcies.

• Associacions que recullen roba, contenidors de recollida de roba.

• Recollida domiciliària d’electrodomèstics i altres voluminosos.

• Contenidors de restes de poda, contenidors d’arbres de Nadal.
 
 
altres vies
 

Figura 13. Altres vies de recollida selectiva.